Tag Archief van: verzekeringen

Verzekeraars

Wat is de beste verzekeraar?

Er zijn veel aanbieders op het gebied van verzekeringen. Wij beginnen met scores van de Eerlijke Verzekeringswijzer (onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer). Die bevat een lijst met verzekeraars die het goed of minder goed doen op een groot aantal factoren. Het gaat dan om de investeringen die die banken doen.

Later voegen we andere criteria toe. Er zijn ondertussen ook websites als Independer e.a. om verzekeringen te vergelijken.

Tip

Neem de verzekeraar die het beste scoort op de Verzekeringswijzer, en zoals je hieronder kunt zien. Of vergelijk een aantal verzekeraars op de dingen die jij belangrijk vindt, bijv. bonussen en investeringen in wapens.
Actie ondernemen?  Je kunt een klacht of compliment sturen, de scores van de verzekeraars delen met familie en vrienden of ook overstappen van verzekeraar.  Meer weten?

Lijst beste verzekeraars

Voor wat betreft hun investeringsbeleid:

 1. ASR
 2. Vivat
 3. Achmea
 4. NN Group
 5. Allianz
 6. Aegon
 7. VGZ
 8. Menzis
 9. CZ

Scores verzekeraars

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? Voorlopig gaat het hier om het beleid.

Er zijn 9 verzekeraars onderzocht door de Eerlijke Verzekeringswijzer. Ze kijken naar de volgende criteria: Arbeidsrechten, Belastingen, Bonussen, Bosbouw, Corruptie, Dierenwelzijn, Elektriciteitsproductie, Financiële sector, Gendergelijkheid, Gezondheid, Klimaatverandering, Maakindustrie, Mensenrechten, Mijnbouw, Natuur, Olie en gas, Transparantie, Visserij, Voeding, Wapens, Woningbouw en Vastgoed.

Onze lijst hierboven is op deze scores gebaseerd, uit januari 2020.

Vergelijking verzekeringen | Mijn Keus

Bron:  https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/ en https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/onderzoek/.

Verder lezen

De Eerlijke Geldwijzer bestaat uit de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Pensioenwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het is een gezamenlijk initiatief van Amnesty Nederland, Oxfam Novib, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX.

Deze tekst is een citaat:

 • “De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de acht belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn.
 • De Eerlijke Verzekeringswijzer doet hetzelfde met de tien belangrijkste aanbieders van levensverzekeringen. Het beleggingsbeleid van de drie zorgverzekeraars is in september 2018 voor het eerst onder de loep genomen. Zo willen we bereiken dat banken en verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed gebruiken om bedrijven en overheden te laten verduurzamen.
 • De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt beleggingsbeleid van pensioenfondsen. We bekijken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu.
 • Zo proberen we samen met de consumenten het investeringsbeleid van deze financiele instellingen te verduurzamen..
 • Jij kunt bekijken hoe jouw bank,verzekeraar of pensioenfonds het doet, en je kunt ze een klacht of compliment sturen. Ook kun je de scores van andere banken, verzekeraars en pensioenfondsen bekijken en ze een klacht of compliment sturen. Nog steeds ontevreden over het gedrag van je bank of verzekeraar? Dan kun je overstappen naar een bank of verzekeraar die het beter doet op het gebied van duurzaamheid. Je kunt niet van pensioenfonds wisselen, dus daar is juist je stem extra belangrijk.
 • Zo willen we bereiken dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed gebruiken om bedrijven te laten verduurzamen. Het einddoel: meer duurzame financieringen en beleggingen, en betere bescherming van de rechten van mensen, dieren en het milieu. In Nederland, maar ook wereldwijd.”