SUCCESFACTOREN VOOR EEN KRACHTIGE EN AANSPREKENDE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS

1.            HOLISTISCHE VISIE

Bewustzijn dat merk onderdeel is van een groter systeem en dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid; visie op groter maatschappelijk belang van het thema.

2.            OPRECHTE INTENTIE

Aansluiting bij identiteit, visie en positionering van het merk; intrinsieke motivatie voor genomen rol; eigen belang onderkennen als dat uitgangspunt is.

3.            LEIDERSCHAP

Formuleer een ambitieus doel, je ‘man on the moon’; wees een frontrunner en toon visie en lef in je daden.

4.            SUBSTANTIËLE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Je inspanningen en prestaties moeten er toe doen en dragen echt bij aan een gewenste transformatie; kies thema’s waarop je vanuit je kracht of competenties wezenlijk invloed hebt.

5.            RELEVANTIE VOOR DE CONSUMENT/KLANT

Speel in op behoeften van de consument/klant of appeleer aan waarden die voor hem belangrijk zijn; welke consumer insights liggen daar aan ten grondslag?

6.            GEEN ACTIVATIE, MAAR ACTIVISME

Laat in je daden zien dat je echt betrokken bent; gewoon communiceren is niet voldoende, bedenk wezenlijke en originele inspanningen gericht op echte verandering en mobiliseer zo veel mogelijk mensen.

7.            SAMENWERKING MET PARTNERS

In de keten of cross-sectoraal, met NGO’s, of kijk of je meer impact kunt maken door pre-competitieve samenwerking met concurrenten.

Figuur 3: Het open brandscape model. © b-open

In Nederland staat duurzaamheid of MVO bij 57 procent van de bedrijven als strategisch issue op de agenda van de board en ziet 16 procent het ook als factor om zich te onderscheiden, zo blijkt uit de Strategy Trends 2016 van Berenschot.

PURPOSE: DE VOLGENDE STAP IN MVO, in: TGTHR | samen duurzaam ondernemen | 1-2017, p. 43-47

B-Open: https://b-open.nl/dossier-duurzaam/