overzicht van Sustainable Development Goals - SDGs | Mijn KeusVerenigde Naties

Mijn Keus en de SDG’s?

Simpel gezegd is onze missie om bij te dragen aan zoveel mogelijk verschillende ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (in het Engels ‘Sustainable Development Goals – SDG’s). Sommige direct (bijv. #3 Goede gezondheid en welzijn) en andere indirect (bijv. #10 Ongelijkheid verminderen).

Wat zijn dan die SDG’s?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn vastgesteld als de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende concrete doelen om deze doelen uit te voeren. (Bron: Wikipedia, https://www.globalgoals.org/, https://www.sdgnederland.nl/sdgs/). De doelen kwamen er op basis van wereldwijde bijdragen van organisaties en individuen.

Wie werken er aan die doelen in Nederland?

In de praktijk, in Nederland, zijn wij als consumenten een van de belangrijkste partijen die hieraan kunnen bijdragen, naast bedrijven, organisaties en overheden (gemeenten, provincies, Den Haag). Ook thuis, op het werk en in je vrije tijd kan jij dus het verschil maken.

Aan de slag

De doelen zijn alleen natuurlijk wel heel algemeen geformuleerd (bijv. Goede  gezondheid en welzijn). Dan is het lastig om te weten wat je hieraan praktisch kunt doen. Praktisch gezien komt het erop neer dat als je van onze Keuzes een van de bovenste neemt, of tips bij Doen uitvoert, dat je dan bijdraagt aan een of meer van die doelen.

Maar het Team Mijn Keus heeft ondertussen ook de verschillende bronnen bronnen en lijsten gevonden van die SDG’s. Die gaan wij samenvoegen tot 1 makkelijk lijst.

Voorlopig hierbij vast de bronnen, als je zelf al aan de slag wilt: